Giúp đỡ một người không
làm thay đổi cả thế giới,

nhưng có thể thay đổi thế
giới đối với người đó.

Liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ Quý vị

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Osterhof Service und Catering GmbH

Osterende 10
24876 Hollingstedt

ĐT +49 4627 18590-0
Fax +49 4627 18590-288
E-Mail info@osterhof.de

Chủ tịch: Timo Kux

USt.Nr.: 2904801262

Nhanh chóng và đơn giản

Mẫu liện hệ

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu có câu hỏi liên quan đến Tập đoàn Osterhof, các viện dưỡng lão thuộc Tập đoàn hoặc dịch vụ ăn uống của Osterhof. Quý vị vui lòng sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi, rất đơn giản và nhanh chóng. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất.

    Kho hình ảnh của chúng tôi

    Cảm nhận và ấn tượng