Năng lực của chúng tôi?

Áp dụng kinh nghiệm,
khai thác hiệp lực và tận dụng
cơ hội.

Chỉ mục

Chỉ mục

Tập đoàn Osterhof
Osterende 10
24876 Hollingstedt

Thông tin liên lạc:
ĐT +49 4627 18590-0
Fax +49 4627 18590-288
E-Mail info@osterhof.de

Chủ tịch: Timo Kux

Thông tin ngân hàng:
VR Bank Flensburg-Schleswig eG
Số tài khoản: 558 800 BLZ: 216 617 19

Mã hiệu tổ chức Osterhof Hollingstedt: 5 12 10 23 81
Mã hiệu tổ chức Osterhof Treia: 5 12 10 43 16

Osterhof Recruitment GmbH & Co. KG

Mã số thuế GTGT: DE317974596
Mã số thuế: 29/282/44006
Số đăng ký thương mại: HRA 9516 FL

Giám đốc điều hành: Timo Kux
Người được ủy quyền: Niels Jensen

Timo Kux Beteiligungs GmbH

Mã số thuế: 15/293/29959
Số đăng ký thương mại: HRB 9711 FL

Giám đốc điều hành: Timo Kux
Người được ủy quyền: Niels Jensen

 

Chịu trách nhiệm nội dung: Timo Kux

Osterhof Service und Catering GmbH

Mã số thuế: 29/282/42908
Số đăng ký thương mại: HRA 8887 FL

Giám đốc điều hành: Timo Kux
Người được ủy quyền: Niels Jensen